Zasady przydziału spraw

Zasady przydziału spraw

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 19 czerwca 2019r (Dz.U.2019.1141 ze zm.)

I Wydział Cywilny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-76 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 19 czerwca 2019r (Dz.U.2019.1141 ze zm.)

II Wydział Cywilny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-76 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 19 czerwca 2019r (Dz.U.2019.1141 ze zm.)

III Wydział Cywilny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-76 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 19 czerwca 2019r (Dz.U.2019.1141 ze zm.)

V Wydział Karny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-76 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 19 czerwca 2019r (Dz.U.2019.1141 ze zm.)

VI Wydział Karny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-76 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 19 czerwca 2019r (Dz.U.2019.1141 ze zm.)

VII Wydział Karny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-76 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 19 czerwca 2019r (Dz.U.2019.1141 ze zm.)

VIII Wydział Rodzinny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-76 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 19 czerwca 2019r (Dz.U.2019.1141 ze zm.)

IX Wydział Egzekucyjny


Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-76 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 19 czerwca 2019r (Dz.U.2019.1141 ze zm.)
§ 46 ust.2 Referent sprawy w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości jest referentem w sprawach:

1)   w przedmiocie skargi na czynności komornika,

2)   o ustanowienie kuratora dla dłużnika (art. 802 K.p.c.) lub dla osoby nieobecnej (art. 928 K.p.c.),

3)   wszczętych z urzędu na podstawie art. 759 § 2 K.p.c.

- związanych z postępowaniami egzekucyjnymi, w których prowadzona jest objęta nadzorem egzekucja z nieruchomości.

X Wydział Ksiąg Wieczystych

Przydziału spraw dokonuje przewodniczący wydziału uwzględniając stan referatów poszczególnych referendarzy, a w szczególności w celu zachowania sprawności i szybkości postępowania wyznaczając sprawozdawcę w kolejnych sprawach według ostatnich dwóch cyfr numeru księgi wieczystej .
Jeżeli zaistnieje konieczność pilnego wykonania sprawy , która znajduje się w referacie nieobecnego referendarza sądowego sprawa zostanie przydzielona jego zastępcy bądź innemu referendarzowi najmniej obciążonemu sprawami.

XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach

Przydział spraw jest dokonywany według dwóch ostatnich cyfr numeru księgi wieczystej przypisanej do poszczególnego orzecznika. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przydzielenia sprawy referendarzowi sądowemu z pominięciem wyżej wymienionego sposobu.

Rejestr zmian dla: Zasady przydziału spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Kowalik
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-10-04 13:35:20
Publikacja w dniu:
2022-10-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-02-15 13:49:44
Publikacja w dniu:
2021-02-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-02-15 13:46:46
Publikacja w dniu:
2021-02-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-02-15 13:46:46
Publikacja w dniu:
2021-02-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-02-15 13:46:08
Publikacja w dniu:
2021-02-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-02-15 13:39:26
Publikacja w dniu:
2021-02-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-02-15 13:36:19
Publikacja w dniu:
2021-02-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2018-02-05
Publikacja w dniu:
2018-02-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-02-03
Publikacja w dniu:
2017-02-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Jan Kopala
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2015-12-23
Publikacja w dniu:
2016-04-26
Opis zmiany:
b/d