Praktyki studenckie/zawodowe

PRAKTYKI STUDENCKIE/ZAWODOWE

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych, umożliwia studentom/uczniom odbycie praktyk w swoich wydziałach, oddziałach oraz zespołach kuratorskiej służby sądowej.

Aby uzyskać zgodę na odbycie praktyki w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie wymagane jest:

1. Przygotowanie kompletu dokumentów, w tym:

- wniosek o przyjęcie na praktykę studencką/zawodową (wg wzoru),

- dwa jednobrzmiące egzemplarze umowy/porozumienia, która ma zostać zawarta pomiędzy uczelnią/szkołą a Sądem Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z podpisem osoby kierującej na praktykę wraz z informacją, z której będzie wynikała ilość godzin objętych praktyką,

- zaświadczenie o byciu studentem/uczniem danej uczelni/szkoły.

2. Wymogi formalne umowy/porozumienia:

           - imię i nazwisko studenta/ucznia,

           - proponowany okres trwania praktyki,

           - prawa i obowiązki stron,

           - klauzula o nieodpłatności praktyki.

 

Dokumenty należy składać na adres:

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Oddział Kadr

Plac Żołnierza Polskiego 16

70-551 Szczecin

 

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (91) 4603 542 , e-mail kadry@szczecin-pz.sr.gov.pl lub osobiście w siedzibie Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Oddział Kadr, pok. 11.

Rejestr zmian dla: Praktyki studenckie/zawodowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-12-11
Publikacja w dniu:
2019-12-11
Opis zmiany:
b/d