Zarządzenia prezesa

Zarządzenie nr 3/24 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 9 lutego 2024r. w przedmiocie zamknięcia kasy w dniach 16 lutego i 19 lutego 2024 roku.

Zarządzenie nr 1/24 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 15 stycznia 2024r. w przedmiocie godzin obsługi interesanta w dniu 15 stycznia 2024 roku.

Zarządzenie nr 40/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 28 grudnia 2023r.

Zarządzenie nr 39/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 27 grudnia 2023r. w przedmiocie utworzenia kancelarii, punktów kancelaryjnych oraz składów chronologicznych..

Zarządzenie nr 38/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 27 grudnia 2023r. w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Szczecinie.

Zarządzenie nr 37/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2023r. w przedmiocie godzin obsługi interesantów w dniu 29 grudnia 2023 roku.

Zarządzenie nr 35/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2023r. w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Szczecinie

Zarządzenie nr 33/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 22 listopada 2023r. w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Szczecinie

Zarządzenie nr 32/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 22 listopada 2023r. w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Szczecinie

Zarządzenie nr 30/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 13 pażdziernika 2023r w przedmiocie ustanowienia dnia 2 stycznia 2024 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 29/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 13 października 2023r. w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Szczecinie

Zarządzenie nr 27/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 11 września 2023r. w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Szczecinie

Zarządzenie nr 26/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2023r w przedmiocie godzin obsługi interesantów w dniu 14 sierpnia 2023 roku

Zarządzenie nr 24/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 11 lipca 2023r w przedmiocie zamknięcia kasy w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Korczaka 13 w Policach w dniach 17-28 lipca 2023 roku

Aneks nr 3 do zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 6 lipca 2021r.

Zarządzenie nr 22/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 16 czerwca 2023r w przedmiocie ustanowienia dnia 17 listopada 2023 roku dniem wolnym od pracy

Zarządzenie nr 23/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 22 czerwca 2023r. w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Szczecinie

Zarządzenie nr 21/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2023r. w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Szczecinie

Zarządzenie nr 16/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 17 maja 2023r. w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Szczecinie

Zarządzenie nr 14/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2023r. w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Szczecinie

Zarządzenie nr 11/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 29 marca 2023r. w przedmiocie ustanowienia dnia 2 maja 2023 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Zarządzenie nr 9/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 22 marca 2023r. w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Szczecinie przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Zarządzenie nr 8/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 16 marca 2023r. w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Szczecinie przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Zarządzenie nr 4/23 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2023r. w przedmiocie zawieszenia funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Szczecinie przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Zarządzenie nr 47/22 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2022r. w sprawie godzin obsługi interesanta w dniu 30 grudnia 2022r. w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 44/22 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 12.12.2022 roku w sprawie godzin obsługi interesanta w dniu 12 grudnia 2022 roku

Zarządzenie nr 44/22 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 12.12.2022 roku w sprawie godzin obsługi interesanta w dniu 12 grudnia 2022 roku

Aneks nr 1 z dnia 27.10.2022 roku do zarządzenia nr 37/22 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 26.10.2022 roku w sprawie godzin obsługi interesanta w dniu 31 października 2022 roku

Zarządzenie nr 37/22 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 26.10.2022 roku w sprawie godzin obsługi interesanta w dniu 31 października 2022 roku

Aneks nr 2 z dnia 5 października 2022 do Zarządzenia nr 33/21 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 6 lipca 2021 roku

Aneks nr 1 z dnia 3 października 2022 do Zarządzenia nr 33/21 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 6 lipca 2021 roku

Zarządzenie nr 29/22 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia udzielania odpowiedzi na zapytania spadkowe

Zarządzenie nr 25/22 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia godzin funkcjonowania Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Szczecinie przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022r.

Zarządzenie nr 21/22 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 18/22 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie godzin obsługi interesanta w dniu 2 maja 2022r. w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Zarządzenie nr 15/22 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 6/22 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie ograniczenia pracy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 5/22 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie ograniczenia pracy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie Nr 49/21 Prezesa oraz Dyrektora Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia "Polityki Antymobbingowej".

Zarządzenie Nr 39/21 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 5 października 2021 roku w przedmiocie ustalenia dnia wolnego w zamian za 1 stycznia 2022 roku.

Zarządzenie nr 33/2021 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu  Informacyjnym.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/2021 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu  Informacyjnym.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/2021 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej, określenia typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu  Informacyjnym.

Zarządzenie nr 32/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie numer 24 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie numer 24 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Zarządzenie nr 21/21 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie ograniczenia pracy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 14/21 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 23 lutego 2021 roku w przedmiocie ustalenia dnia wolnego w zamian za 1 maja i 25 grudnia 2021 roku.

Zarządzenie nr 11/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie wdrożenia w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług z kartami usług i ppowiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług.

Aneks nr 2 z dnia 4 stycznia 2021 roku do Zarządzenia nr 4/17 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2017 roku w przedmiocie powołania zespołu weryfikującego informacje zamieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Aneks nr 1 z dnia 16 grudnia 2020 roku do Zarządzenia nr 16/19 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 20 września 2019 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej, określenie typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu  Informacyjnym.

Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 27 października 2020 roku zmieniające zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie organizacji przechowywania i ozonowania korespondencji w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 24/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Aneks nr 3 z dnia 12 lutego 2020 roku do Zarządzenia nr 13/16 w przedmiocie wprowadzenia w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie bezpieczeństwa i porządku w budynkach sądu.

Aneks do Zarządzenia nr 17/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie pomiaru temperatury w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia i wdrożenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia kuratorów sądowych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przeniesienia konkursu na stanowisko asystenta sędziego Kd.-1102-7/20

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w w sprawie ograniczenia pracy sądu z powodu pandemii koronowirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce oraz w trosce o bezpieczeństwo.

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 12 lutego w sprawie wprowadzenia w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Regulaminu Monitoringu Wizyjnego.

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 6 lutego 2020r w przedmiocie ustalenia dnia wolnego w zamian za 15 sierpnia 2020 roku i 26 grudnia 2020 roku.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16/2019 z dnia 20 września 2019r

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2019 z dnia 20 września 2019r

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 20 września 2019r w sprawie udostępniania danych sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej.

Aneks nr 2 do zarządzenia nr 13/16 z 15 listopada 2016 o bezpieczeństwie i porządku w obiektach Sądu

Aneks nr 1 do zarządzenia nr 13/16 z 15 listopada 2016 o bezpieczeństwie i porządku w obiektach Sądu

Zarządzenie nr 1 z 8 stycznia 2016 w przedmiocie pełnienia dyżurów sędziów (PLIK PDF, 286 KB)

Zarządzenie nr 2 z 3 lutego 2016 o udzielania informacji telefonicznych (PLIK PDF, 689 KB)

Zarządzenia nr 13/16 z 15 listopada 2016 o bezpieczeństwie i porządku w obiektach Sądu (PLIK PDF, 390 KB)

Pełna treść Regulaminu bezpieczeństwa i porządku (PLIK PDF, 199 KB)

Zarządzenie nr 4/17 z dnia 9 stycznia 2017 o powołaniu zespołu weryfikującego informacje zamieszczone na stronie internetowej sądu (PLIK PDF, 251 KB)

Aneks Nr 2 z dnia 13 stycznia 2017 dotyczący czytelni sądowej do zarządzenia nr 17/10 z dnia 13 pażdziernika 2010 (PLIK PDF, 288 KB) 

Zarządzenie nr 2/16 z dnia 03 lutego 2016 roku w przedmicie udzielania telefonicznych informacji o rozpoznawanych sprawach w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Aneks nr 2 do zarządzenia nr 12 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w przedmicie zmiany Regulaminu Biura Obsługi Interesanta

Aneks nr 1 do zarządzenia nr 12 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w przedmicie zmiany Regulaminu Biura Obsługi Interesanta

Zarządzenie nr 12 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w przedmicie Regulaminu Biura Obsługi Interesanta

Zarządzenie nr 3/12 z dnia 17 lutego 2012 roku w przedmicie utworzenia i zasad działania Biura Obsługi Interesantów

Aneks nr 1 do zarządzenia nr 17/10 z dnia 13 października 2010 roku o utworzeniu czytelni akt

Zarządzenie nr 17/10 z dnia 13 października 2010 roku o utworzeniu czytelni akt

Rejestr zmian dla: Zarządzenia prezesa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2024-02-12 09:25:07
Publikacja w dniu:
2024-02-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Ewa Janyst
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2024-01-08 12:30:42
Publikacja w dniu:
2024-01-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-12-11 11:27:21
Publikacja w dniu:
2023-12-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-11-22 13:46:41
Publikacja w dniu:
2023-11-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-10-13 14:23:36
Publikacja w dniu:
2023-10-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-10-13 14:18:53
Publikacja w dniu:
2023-10-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-09-11 14:56:43
Publikacja w dniu:
2023-09-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-08-10 14:42:21
Publikacja w dniu:
2023-08-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-07-11 14:28:57
Publikacja w dniu:
2023-07-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-06-29 08:43:55
Publikacja w dniu:
2023-06-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-06-29 07:22:53
Publikacja w dniu:
2023-06-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-06-22 14:39:44
Publikacja w dniu:
2023-06-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-05-17 14:06:53
Publikacja w dniu:
2023-05-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-04-21 15:01:31
Publikacja w dniu:
2023-04-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-03-29 14:58:28
Publikacja w dniu:
2023-03-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-03-22 14:48:01
Publikacja w dniu:
2023-03-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Ewa Janyst
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-03-17 12:18:13
Publikacja w dniu:
2023-03-17
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-02-21 09:52:16
Publikacja w dniu:
2023-02-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-01-23 11:35:08
Publikacja w dniu:
2023-01-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Ewa Janyst
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-12-19 15:11:04
Publikacja w dniu:
2022-12-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Kowalik
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-12-13 11:46:48
Publikacja w dniu:
2022-12-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Kowalik
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-10-27 14:54:16
Publikacja w dniu:
2022-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Kowalik
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-10-26 09:54:50
Publikacja w dniu:
2022-10-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Kowalik
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-10-05 15:15:55
Publikacja w dniu:
2022-10-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Kowalik
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-10-03 14:58:08
Publikacja w dniu:
2022-10-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-08-23 09:11:40
Publikacja w dniu:
2022-08-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-06-29 14:48:18
Publikacja w dniu:
2022-06-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-05-16 08:48:28
Publikacja w dniu:
2022-05-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-04-27 13:53:40
Publikacja w dniu:
2022-04-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-03-29 10:10:51
Publikacja w dniu:
2022-03-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-02-11 14:31:10
Publikacja w dniu:
2022-02-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-02-04 12:54:58
Publikacja w dniu:
2022-02-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-01-13 14:48:19
Publikacja w dniu:
2022-01-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-10-05 14:58:15
Publikacja w dniu:
2021-10-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-08-13 11:53:49
Publikacja w dniu:
2021-08-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-07-06 13:36:25
Publikacja w dniu:
2021-07-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-06-29 15:16:27
Publikacja w dniu:
2021-06-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-06-15 13:03:44
Publikacja w dniu:
2021-06-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-03-24 14:33:08
Publikacja w dniu:
2021-03-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-02-23 11:51:44
Publikacja w dniu:
2021-02-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-02-16 13:16:00
Publikacja w dniu:
2021-02-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-02-16 12:55:27
Publikacja w dniu:
2021-02-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-02-10 15:01:10
Publikacja w dniu:
2021-02-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-01-05 14:04:04
Publikacja w dniu:
2021-01-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-12-16 14:51:59
Publikacja w dniu:
2020-12-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-10-27 16:37:26
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-10-15 08:13:14
Publikacja w dniu:
2020-10-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-09-23 09:45:15
Publikacja w dniu:
2020-09-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-05-15
Publikacja w dniu:
2020-05-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-05-14
Publikacja w dniu:
2020-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-05-14
Publikacja w dniu:
2020-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-04-30
Publikacja w dniu:
2020-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-04-24
Publikacja w dniu:
2020-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2020-02-12
Publikacja w dniu:
2020-02-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2020-02-07
Publikacja w dniu:
2020-02-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-11-07
Publikacja w dniu:
2019-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-03-04
Publikacja w dniu:
2019-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-02-27
Publikacja w dniu:
2019-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Jan Kopala
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2015-12-23
Publikacja w dniu:
2017-01-17
Opis zmiany:
b/d