Rachunki bankowe

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy,
 • wydział, którego wpłata dotyczy ew. właściwa Prokuratura,
 • sygnatura akt sprawy,
 • numer karty dłużnika

UWAGA!!! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

 

Numer konta, na które należy wpłacać grzywny, opłaty i koszty sądowe (w tym wszelkie opłaty i koszty w postępowaniu wieczystoksięgowym):

PLN: NBP - 77 1010 1599 0526 3422 3100 0000

kod SWIFT/BIC: NBPLPLPW

kod IBAN: PL

 

Numer konta, na które należy wpłacać zaliczki sądowe oraz opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym w wysokości 5 zł.:

NBP - 17 1010 1599 0526 3413 9800 0000

kod SWIFT/BIC: NBPLPLPW

kod IBAN: PL

Numery kont wpłaty i wypłaty sumy depozytowe (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe):

PLN: 62 1130 1017 0021 1002 2190 0004
USD: 35 1130 1017 0021 1002 2190 0005
EUR: 19 1130 1017 0021 1002 2190 0002
CHF:  46 1130 1017 0021 1002 2190 0001
GBP:  89 1130 1017 0021 1002 2190 0003

kod SWIFT/BIC: GOSKPLPW

kod IBAN: PL

Wpłaty gotówkowe z tytułu depozytów sądowych tj. zabezpieczeń i poręczeń majątkowych można dokonać w placówkach Banku  Pekao SA ( na poniżej wskazane konta )

 PLN: 90 1240 6957 0111 0000 0000 0862
USD: 57 1240 6957 0787 0000 0000 0151
EUR: 10 1240 6957 0978 0000 0000 0177
CHF:  91 1240 6957 0797 0000 0000 0106
GBP:  05 1240 6957 0789 0000 0000 0114


W przypadku dokonywania wpłat poprzez dyspozycje ustną  wymaganie jest podanie następujących danych :
 

 • nazwy odbiorcy – Bank Gospodarstwa Krajowego
 • numer rachunku
 • kwota wpłaty
 • waluta wpłaty
 • nazwa zleceniodawcy
 • adres zleceniodawcy (wpłacającego) tj. kraj kod pocztowy miejscowość, ulica
 • tytuł wpłaty
 •  sygnaturę sądową  lub nr ds. prokuratury

Numer konta, na które należy wpłacać świadczenia pieniężne i nawiązki
(konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej):

BGK - 92 1130 1176 0022 2106 7820 0006

Wpłaty gotówkowe z tytułu świadczeń pieniężnych i nawiązek można dokonać w placówkach Banku  Pekao SA na konto: 13 1240 6957 0111 0000 0000 2054.

Wpłaty w PLN i walutach obcych - sposób dokonywania wpłaty

Wykaz placowek Banku Pekao S.A

E-znaki są możliwe do nabycia:

na stronie systemu e-Płatności (portal e-Płatności), pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl;
 

Portal e-Płatności (https://oplaty.ms.gov.pl), niezależnie od możliwości nabycia elektronicznych znaków opłaty sądowej, umożliwia bezpośrednie uiszczanie opłat sądowych z wykorzystaniem natychmiastowych przelewów internetowych (pay-by-link) oraz kart kredytowych.​

Rejestr zmian dla: Rachunki bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-06-06 13:08:52
Publikacja w dniu:
2022-06-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-06-06 13:07:35
Publikacja w dniu:
2022-06-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-06-24 08:42:07
Publikacja w dniu:
2021-06-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-06-15 12:08:35
Publikacja w dniu:
2021-06-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-11-19 10:48:18
Publikacja w dniu:
2020-11-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2018-02-28
Publikacja w dniu:
2018-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2018-02-28
Publikacja w dniu:
2018-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2018-02-28
Publikacja w dniu:
2018-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2018-02-28
Publikacja w dniu:
2018-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d