Portal informacyjny

Wejście do Portalu Informacyjnego

 

Rejestracja w Portalu Informacyjnym Sądu krok po kroku

Utworzenie i korzystanie z konta w serwisie jest dobrowolne i bezpłatne a użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. Dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego. Dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba fizyczna nieposiadająca zdolności procesowej jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.

Rejestracja osoby fizycznej dokonywana jest poprzez wypełnienie „Wniosku o rejestrację konta”, dostępnego na stronie głównej serwisu. Rejestracja osoby fizycznej przebiega w następujący sposób:

 1. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Podanie danych osobowych wymienionych niżej, niezbędnych do identyfikacji użytkownika serwisu:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zameldowania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
  3. numer dokumentu tożsamości,
  4. imię matki, imię ojca,
  5. data i miejsce urodzenia,
  6. numer PESEL,
  7. adres e-mail;
  8. numer legitymacji potwierdzającej wykonywanie zawodu prawniczego (w przypadku zaznaczenia opcji „pełnomocnik profesjonalny”);
 3. Fakultatywne podanie sygnatur spraw, które toczą się z udziałem użytkownika.
 4. Uzupełnienie kodu z obrazka, znajdującego na końcu „Wniosku o rejestrację konta”.
 5. Przyciśnięcie guzika „Wyślij”, co powoduje wyświetlenie informacji o pomyślnym złożeniu wniosku.

Następnie należy zgłosić się do Biura Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, objętym działaniem Portalu Informacyjnego w celu weryfikacji danych podanych we „Wniosku o rejestrację konta" z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. 

Do czasu dokonania weryfikacji dostęp do konta jest niemożliwy.

Pomyślna weryfikacja kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników punktu informacyjnego Sądu potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik. 

Zweryfikowany użytkownik podpisuje oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiące Załącznik do Regulaminu.

Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.

 

Sprawy związane z Portalem Informacyjnym prosimy kierować do osób odpowiedzialnych:

 1. Tematy merytoryczne - Monika Pendzioła (BOI) tel.914603778
 2. Wsparcie techniczne dla Portalu Informacyjnego świadczone jest przez Centrum Pomocy Systemów Informatycznych tel. 717489600  e-mail portal.informacyjny@ms.gov.pl

Rejestr zmian dla: Portal informacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Kowalik
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-10-06 10:38:03
Publikacja w dniu:
2022-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-10-05 15:12:38
Publikacja w dniu:
2022-10-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-10-03 15:29:24
Publikacja w dniu:
2022-10-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-10-03 14:56:19
Publikacja w dniu:
2022-10-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-10-03 14:54:28
Publikacja w dniu:
2022-10-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2018-06-26
Publikacja w dniu:
2018-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2018-04-11
Publikacja w dniu:
2018-04-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d