Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie: ,,Malowanie wybranych pomieszczeń położonych w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin”

GOS.262.92.2024

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie:

,,Malowanie wybranych pomieszczeń położonych w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin”

Ofertę należy złożyć do dnia 09.07.2024 r.

Sposób złożenia propozycji cenowej:

e-mail: gospodarczy@szczecin-pz.sr.gov.pl
w siedzibie zamawiającego Biuro Podawcze (w zaklejonej kopercie)
przesłać pocztą lub pocztą kurierską na adres zamawiającego
W tytule wiadomości e-mail należy wpisać: ,,Malowanie wybranych pomieszczeń położonych w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin”

 W załączeniu:

Umowa - wzór
Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do umowy
Protokół odbiorczy częściowy/końcowy - Załącznik nr 3 do umowy
osoba do kontaktu:

Aneta Małkowska

tel. 91 460 35 98

Rejestr zmian dla: Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie: ,,Malowanie wybranych pomieszczeń położonych w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Pl. Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin”

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Aneta Małkowska
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2024-07-04 12:40:56
Publikacja w dniu:
2024-07-04
Zmiany:
Podejrzyj