USTANOWIENIE DNIA 24 GRUDNIA 2020 ROKU DNIEM WOLNYM OD PRACY W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN - PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE

Zarządzenie Nr 3
Prezesa Sądu Rejonowego
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie
z dnia 6 lutego 2020 roku
w przedmiocie ustalenia dnia wolnego
w zamian za 15 sierpnia 2020 roku i 26 grudnia 2020 roku

§1

Na podstawie art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy jako dodatkowy dzień wolny wyznaczam:

1)      dzień 28 sierpnia 2020 roku w zamian za 15 sierpnia 2020 roku,

2)       dzień 24 grudnia 2020 roku w zamian za 26 grudnia 2020 roku

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz w intranecie

Zarządzenie Nr 3
Prezesa Sądu Rejonowego
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
w Szczecinie
z dnia 6 lutego 2020 roku
w przedmiocie ustalenia dnia wolnego
w zamian za 15 sierpnia 2020 roku i 26 grudnia 2020 roku

§1

Na podstawie art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy jako dodatkowy dzień wolny wyznaczam:

1)      dzień 28 sierpnia 2020 roku w zamian za 15 sierpnia 2020 roku,

2)       dzień 24 grudnia 2020 roku w zamian za 26 grudnia 2020 roku

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania i podlega umieszczeniu na stronie internetowej Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie oraz w intranecie

Rejestr zmian dla: USTANOWIENIE DNIA 24 GRUDNIA 2020 ROKU DNIEM WOLNYM OD PRACY W SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN - PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2020-12-18 13:44:23
Publikacja w dniu:
2020-12-18
Zmiany:
Podejrzyj