TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20-25 lutego 2023 roku będzie odbywał się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.
Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej.

Informacja o Funduszu Sprawiedliwości

Fundusz Sprawiedliwości jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.
W ramach środków pozyskanych z Funduszu Sprawiedliwości podejmowane są działania mające na celu przede wszystkim pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia z Funduszu Sprawiedliwości można uzyskać na stronie internetowej: www.FunduszSprawiedliwosci.gov.pl

Jaką pomoc osoba pokrzywdzona przestępstwem może uzyskać w ramach Funduszu Sprawiedliwości w ośrodkach pomocy pokrzywdzonym:
a. pomoc prawną,
b. pomoc związaną z psychoterapią, pomoc psychologiczną lub psychiatryczną,
c. pomoc tłumacza, w tym tłumacza języka migowego,
d. pomoc materialną, w tym m.in.:

pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i lekarstw,
pokrycie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, szkoleniami i kursami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe,
finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej w związku z uzyskiwaniem świadczeń,
pokrycie kosztów żywności lub uzyskanie bonów żywnościowych,
zakup urządzeń i wyposażenia

Dyżury są pełnione w godzinach 10.00 - 14.00 w siedzibie Sądu Rejonowego Szczecin -
Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w pokoju -1/29.
 
 

Rejestr zmian dla: TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2023-02-20 09:16:36
Publikacja w dniu:
2023-02-20
Zmiany:
Podejrzyj