Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego zlokalizowanego w siedzibie Sądu jest Prezes Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Plac Żołnierza Polskiego 16, 70-551 Szczecin, tel.: 914603520, adres e-mail: administracyjny@szczecin-pz.sr.gov.pl

 

2) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@szczecin-pz.sr.gov.pl

 

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa.

 

4) W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane. Będziemy przekazywać dane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa np. Policja, Prokuratura w związku z prowadzonymi postępowaniami.

 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca.

 

7) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

 

8) Ma Pan/Pani także prawo do przenoszenia danych. Ma zastosowanie jedynie, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, lub umowy, której jest stroną.

 

9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy stwierdzi Pan/Pani naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.

 

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

11) Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Rejestr zmian dla: Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
b/d