Ogłoszenie w sprawie IINs 66/24

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, II Wydział Cywilny zawiadamia o wydaniu postanowieniu o zezwoleniu wnioskodawcy Gminie Miasto Szczecin na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7 086,91 złotych tytułem odszkodowania za udział w wysokości ½ z 278/1000 prawa własności działki na 32/3 z obrębu 3074, z tytułu przejścia z mocy prawa tegoż prawa na Gminę Miasto Szczecin, którego uprzednim właścicielem był zmarły Edward Różycki, oraz że kwota ta ma być wydana spadkobiercom Edwarda Różyckiego, na ich wniosek, po przedłożeniu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, wykazujących nabycie spadku po zmarłym Edwardzie Różyckim.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie IINs 66/24

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2024-03-26 13:25:21
Publikacja w dniu:
2024-03-26
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Luszawska
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2024-03-26 13:23:27
Publikacja w dniu:
2024-03-26
Zmiany:
Podejrzyj