Ogłoszenie w sprawie II Ns 457/23

Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie II Wydział Cywilny zawiadamia o wydaniu postanowienia w przedmiocie zezwolenia wnioskodawcy Gminie Miastu Szczecin na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5.149,48 zł, tytułem odszkodowania za udział w wysokości ½ z 202/1000 prawa własności działki gruntu o numerze 32/3, obręb 3074, z tytułu przejścia z mocy prawa tegoż prawa na Gminę Miasto Szczecin, którego uprzednim właścicielem był zmarły Henryk Kowalewski oraz że kwota ta ma zostać wydana spadkobiercom Henryka Kowalewskiego, na ich wniosek, po przedłożeniu prawomocnego postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, wykazujących nabycie spadku po zmarłym Henryku Kowalewskim.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie II Ns 457/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Korina Religa-Sidor
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2024-06-27 13:27:08
Publikacja w dniu:
2024-06-27
Zmiany:
Podejrzyj