Informacje statystyczne

Rok 2023

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5r Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właciwości rzeczowej
MS-S7r Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenie
MS-S10r Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S16 Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW Sprawozdanie w sprawach dotyczacych ksiąg wieczystych
MS-S40r Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

MS-Kom 23 Sprawozdanie z czynności komornika

Rok 2023 pierwsze półrocze

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej.
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia.
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej.
MS-S16.18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich.
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe.
MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.

MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze.

Rok 2022

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych.
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych.
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej.
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia.
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej.
MS-S16/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich.
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe.
MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.

MS-S62r Sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych.

MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze.

Rok 2022 pierwsze półrocze

MS-S1r Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej.
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia.
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej.
MS-S16.18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich.
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe.
MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.

MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze.

Rok 2021

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych.
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych.
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej.
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia.
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej.
MS-S16/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich.
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe.
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze.
MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.

Rok 2021 pierwsze półrocze

MS-S1r w sprawach cywilnych
MS-S5r w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7r z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia

MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej.
MS-S16 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rok 2020

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych.
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych.
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej.
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia.
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej.
MS-S16/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich.
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe.
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze.
MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej.

Rok 2020 pierwsze półrocze

MS-S1r w sprawach cywilnych
MS-S5r w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6r w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej
MS-S7r z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S16 w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-Kom23 z czynności komornika
MS-S40r z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rok 2019

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej
MS-S16/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze
MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rok 2019 pierwsze półrocze

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej
MS-S16/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze
MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rok 2018

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej
MS-S16/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze
MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rok 2018 pierwsze półrocze

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej
MS-S16/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze
MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

Rok 2017

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 1.78 MB)
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych (PLIK PDF, 973 KB)
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 2.09 MB) 
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, 424 KB)
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 574 KB) 
MS-S16/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1.31 MB)
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe (PLIK PDF, 266 KB)
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze (PLIK PDF, 451 KB)
MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (PLIK PDF, 577 KB) 

Rok 2017 pierwsze półrocze

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 1.78 MB)
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych (PLIK PDF, 973 KB)
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji wg właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 2.09 MB) 
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, 424 KB)
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń wg właściwości rzeczowej (PLIK PDF, 574 KB) 
MS-S16/18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1.31 MB)
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe (PLIK PDF, 266 KB)
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze (PLIK PDF, 451 KB)
MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (PLIK PDF, 577 KB) 

Rok 2016 

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 1.78 MB)
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych (PLIK PDF, 973 KB)
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (PLIK PDF, 2.09 MB) 
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (PLIK PDF, 574 KB) 
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, 424 KB)
MS-S16r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1.31 MB)
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe (PLIK PDF, 266 KB)
MS-S40r - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (PLIK PDF, 577 KB) 
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze (PLIK PDF, 451 KB)

Rok 2016 pierwsze półrocze

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 1.78 MB)
MS-S5r - Sprawozdanie w sprawach karnych (PLIK PDF, 973 KB)
MS-S6r - Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (PLIK PDF, 2.09 MB) 
MS-S10r - Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (PLIK PDF, 574 KB) 
MS-S7r - Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (PLIK PDF, 424 KB)
MS-S16r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich (PLIK PDF, 1.31 MB)
MS-S20KW - Sprawozdanie wieczystoksięgowe (PLIK PDF, 266 KB)
MS-S40r - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (PLIK PDF, 577 KB) 
MS-Kom23 - Sprawozdanie komornicze (PLIK PDF, 451 KB)

Rok 2015

MS-S1r - Sprawozdanie w sprawach cywilnych (PLIK PDF, 1.61 MB)
MS-S5r- Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych (PLIK PDF, 976 MB)
MS-S6r- Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (PLIK PDF, 1,32 MB)
MS-S16r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych (PLIK PDF, 1.03 MB)
MS-S18r - Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich (PLIK PDF, 364 KB)
MS-S20KW - Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych (PLIK PDF, 325 KB)
MS-S40 - Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej (PLIK PDF, 580 KB)
MS-Kom23 - Sprawozdanie z czynności komornika (PLIK PDF, 451 KB)

 

 

Rejestr zmian dla: Informacje statystyczne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Andrzej Mackiewicz
Opublikował:
Andrzej Mackiewicz
Dokument z dnia:
2024-01-29 12:34:51
Publikacja w dniu:
2024-01-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Andrzej Mackiewicz
Opublikował:
Andrzej Mackiewicz
Dokument z dnia:
2024-01-29 10:39:53
Publikacja w dniu:
2024-01-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Andrzej Mackiewicz
Opublikował:
Andrzej Mackiewicz
Dokument z dnia:
2024-01-29 10:31:51
Publikacja w dniu:
2024-01-29
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Ewa Janyst
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-11-03 15:08:09
Publikacja w dniu:
2023-11-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Ewa Janyst
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-11-03 15:05:49
Publikacja w dniu:
2023-11-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Ewa Janyst
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-11-03 14:59:01
Publikacja w dniu:
2023-11-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-09-15 14:53:44
Publikacja w dniu:
2023-09-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-01-24 10:06:00
Publikacja w dniu:
2023-01-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-01-24 09:20:24
Publikacja w dniu:
2023-01-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Brygida Al-Othman
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2023-01-24 09:07:13
Publikacja w dniu:
2023-01-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Kowalik
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-09-19 11:06:54
Publikacja w dniu:
2022-09-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2022-07-28 08:11:40
Publikacja w dniu:
2022-07-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2022-07-28 07:49:05
Publikacja w dniu:
2022-07-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2022-07-28 07:48:31
Publikacja w dniu:
2022-07-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2022-07-28 07:44:50
Publikacja w dniu:
2022-07-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2022-07-28 07:43:49
Publikacja w dniu:
2022-07-28
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2022-07-27 15:10:18
Publikacja w dniu:
2022-07-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2022-07-27 15:02:02
Publikacja w dniu:
2022-07-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2022-07-27 14:46:57
Publikacja w dniu:
2022-07-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-01-19 10:40:29
Publikacja w dniu:
2022-01-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-07-19 21:43:31
Publikacja w dniu:
2021-07-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-01-15 13:05:57
Publikacja w dniu:
2021-01-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-07-20 08:08:03
Publikacja w dniu:
2020-07-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-01-17
Publikacja w dniu:
2020-01-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-01-17
Publikacja w dniu:
2020-01-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-07-26
Publikacja w dniu:
2019-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-03-25
Publikacja w dniu:
2019-03-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2018-07-23
Publikacja w dniu:
2018-07-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
2018-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
2018-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2018-01-29
Publikacja w dniu:
2018-01-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2017-07-17
Publikacja w dniu:
2017-07-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-01-30
Publikacja w dniu:
2017-01-30
Opis zmiany:
Nowe sprawozdania za 2016
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Jan Kopala
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2016-02-03
Publikacja w dniu:
2016-07-21
Opis zmiany:
b/d