INFORMACJA O DOKONANIU DAROWIZNY SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO PRZEZ SĄD REJONOWY SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE

Szczecin, dnia 07 lutego 2024 r.

Informacja o dokonaniu darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.


Na podstawie § 39 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2303) Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie informuje, iż w dniu 07 lutego 2024 r. dokonał na rzecz:

Fundacji Nubia,
ul. Gdańska 48E,
84-230 Reda

darowizny zużytych składników majątku ruchomego w postaci: 4 szt. komputerów oraz 1 szt. telewizora.

Rejestr zmian dla: INFORMACJA O DOKONANIU DAROWIZNY SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO PRZEZ SĄD REJONOWY SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Martyna Roszak
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2024-02-07 09:55:21
Publikacja w dniu:
2024-02-07
Zmiany:
Podejrzyj