Aneks nr 1 z dnia 16 grudnia 2020 roku do Zarządzenia nr 16/19 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 20 września 2019 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

Aneks nr 1 z dnia 16 grudnia 2020 roku do Zarządzenia nr 16/19 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 20 września 2019 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej, określenie typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacjiw Portalu  Informacyjnym.

Rejestr zmian dla: Aneks nr 1 z dnia 16 grudnia 2020 roku do Zarządzenia nr 16/19 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 20 września 2019 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2020-12-18 13:41:30
Publikacja w dniu:
2020-12-18
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-12-16 14:48:23
Publikacja w dniu:
2020-12-16
Zmiany:
Podejrzyj