Aneks nr 1 do zarządzenia Prezsea Nr 2/23 z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie skierowania kuratora zawodowego do realizacji zadań w Ośrodku Kuratorskim nr 1 w Szczecinie utworzonym przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Aneks nr 1 do zarządzenia Prezsea Nr 2/23 z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie skierowania kuratora zawodowego do realizacji zadań w Ośrodku Kuratorskim nr 1 w Szczecinie utworzonym przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Rejestr zmian dla: Aneks nr 1 do zarządzenia Prezsea Nr 2/23 z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie skierowania kuratora zawodowego do realizacji zadań w Ośrodku Kuratorskim nr 1 w Szczecinie utworzonym przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Andrzej Mackiewicz
Opublikował:
Andrzej Mackiewicz
Dokument z dnia:
2024-05-31 13:27:13
Publikacja w dniu:
2024-05-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Andrzej Mackiewicz
Opublikował:
Andrzej Mackiewicz
Dokument z dnia:
2024-05-31 13:25:00
Publikacja w dniu:
2024-05-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Andrzej Mackiewicz
Opublikował:
Andrzej Mackiewicz
Dokument z dnia:
2024-05-31 13:24:07
Publikacja w dniu:
2024-05-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Andrzej Mackiewicz
Opublikował:
Andrzej Mackiewicz
Dokument z dnia:
2024-05-31 13:19:58
Publikacja w dniu:
2024-05-31
Zmiany:
Podejrzyj