ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ZAPEWNIENIU DOSTĘPU DO OBIEKTÓW SPORTOWO – REKREACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE, SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE I SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN –PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE

Nazwa:

ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ZAPEWNIENIU DOSTĘPU DO OBIEKTÓW SPORTOWO – REKREACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE, SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE I SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN –PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE, SĘDZIÓW W STANIE SPOCZYNKU I EMERYTÓW SĄDU

Oznaczenie postępowania:

ZP/4/PN/2019

Tryb:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

26.08.2019r., do godz 13:00

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

INFORMACJA Z JAWNEGO OTWARCIA OFERT

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

Odpowiedź na pytania nr 1

Rejestr zmian dla: ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ZAPEWNIENIU DOSTĘPU DO OBIEKTÓW SPORTOWO – REKREACYJNYCH DLA PRACOWNIKÓW SĄDU OKRĘGOWEGO W SZCZECINIE, SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE I SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN –PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-09-09
Publikacja w dniu:
2019-09-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-09-06
Publikacja w dniu:
2019-09-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-08-27
Publikacja w dniu:
2019-08-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-08-26
Publikacja w dniu:
2019-08-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-08-21
Publikacja w dniu:
2019-08-21
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-08-16
Publikacja w dniu:
2019-08-16
Opis zmiany:
b/d