Rachunki bankowe

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

  • imię i nazwisko/nazwa firmy,
  • wydział, którego wpłata dotyczy ew. właściwa Prokuratura,
  • sygnatura akt sprawy,
  • numer karty dłużnika

UWAGA!!! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

 

Numer konta, na które należy wpłacać grzywny, opłaty i koszty sądowe:

PLN: NBP - 77 1010 1599 0526 3422 3100 0000

kod SWIFT/BIC: NBPLPLPW

kod IBAN: PL

Numery kont wpłaty i wypłaty sumy depozytowe (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe):

PLN: 62 1130 1017 0021 1002 2190 0004
USD: 35 1130 1017 0021 1002 2190 0005
EUR: 19 1130 1017 0021 1002 2190 0002
CHF:  46 1130 1017 0021 1002 2190 0001
GBP:  89 1130 1017 0021 1002 2190 0003

kod SWIFT/BIC: GOSKPLPW

kod IBAN: PL

Numer konta, na które należy wpłacać zaliczki sądowe:

NBP - 17 1010 1599 0526 3413 9800 0000

kod SWIFT/BIC: NBPLPLPW

kod IBAN: PL

Numer konta, na które należy wpłacać świadczenia pieniężne i nawiązki
(konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej):

BGK - 92 1130 1176 0022 2106 7820 0006

Rejestr zmian dla: Rachunki bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d