Biuro obsługi interesantów

INFORMACJA

W związku Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie nr 32 z dnia 29 czerwca 2021r. o uchyleniu  § 23 Zarządzenia Nr 24 z dnia 22 maja 2020r. informujemy, że Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnia Akt są otwarte w poniedziałek od 8:30 do 18:00  oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00.

Do Biura Obsługi Interesanta, czytelni akt, kas Sądu wprowadza się karty wstępu, które należy pobrać i zdać pracownikowi ochrony Sądu przy wejściu głównym do budynku Sądu. Wnioski o skorzystanie z czytelni akt należy złożyć telefonicznie lub elektronicznie do Biura Obsługi Interesanta najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem. Pracownik Sądu wskazuje datę i godzinę, w której zamówione akta będą udostępnione w czytelni akt. Czas zapoznawania się z aktami jest ograniczony do 50 minut.
W budynku Sądu:
- przy Pl. Żołnierza 16 w Szczecinie może przebywać jednocześnie 3 interesantów przy stanowiskach punktu informacji ogólnej, 2 interesantów przy stanowiskach punktu informacji ksiąg wieczystych, 3 oczekujących interesantów przy stanowiskach punktu informacji ogólnej, 2 oczekujących interesantów przy stanowiskach punktu informacji ksiąg wieczystych, 2 interesantów przy stanowiskach biura podawczego, 2 oczekujących interesantów przy stanowiskach biura podawczego, 1 interesant przy kasie Sądu, 2 interesantów w czytelni akt, 2 interesantów w czytelni akt ksiąg wieczystych,
- przy ul. Korczaka 13,15 w Policach może przebywać tylko jeden interesant przy stanowisku biura podawczego i kasy Sądu, jeden interesant w czytelni akt ksiąg wieczystych i jeden interesant w sekretariacie VII Wydziału Karnego. W sekretariacie VII Wydziału Karnego punkt obsługi interesanta jest czynny w godzinach od 8.00 do 10.00 oraz od 14.00 do 15.00, a punkt czytania akt od godz. 10.00 do 14.00.

Kontakt 

tel. (91) 4 603  500 lub 91 4 603 778  - informacja ogólna w sprawach cywilnych i karnych

tel  (91) 46 03 462 - zamówienie akt 
e-mail: czytelnia@szczecin-pz.sr.gov.pl

tel. (91) 43 22 408 - Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

tel. (91) 43 22 404,406 - Sprawy wieczystoksięgowe X Wydział Ksiąg Wieczystych

tel. (91) 43 22 402 - Zamówienia akt spraw wieczystoksięgowych 
e-mail: czytelniakw@szczecin-pz.sr.gov.pl

W skład Biura Obsługi Interesantów Sądu wchodzą:

 • Stanowiska obsługi wszystkich wydziałów sądu oprócz X Wydziału Ksiąg Wieczystych
 • Stanowiska obsługi X Wydziału Ksiąg Wieczystych wraz z Ekspozyturą Centralnej 
 • Informacji Ksiąg Wieczystych
 • Czytelnia akt
 • Biuro Podawcze
 • Kasy

Zadania Biura Obsługi Interesantów:

 • udzielanie informacji o toku postępowania na podstawie systemu informatycznego Sedzia2, Sawa po uprzednim zweryfikowaniu uprawnienia do uzyskania tego rodzaju informacji.
 • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków zaskarżenia i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw.
 • udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych,tłumaczy przysięgłych,komorniczych i niektórych instytucji pozasądowych.
 • informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw.
 • przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu orzeczenia,
 • udostępnianie akt do przeglądania stronom i osobom uprawnionym.
 • Czytelnia akt jest miejscem przeglądania akt dla uprawnionych osób - dla stron    postępowania oraz pełnomocników.
 • Organizację i sposób działania Biura Obsługi Interesantów i czytelni akt określają regulaminy (PLIK PDF, 588 KB)


Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych. 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian dla: Biuro obsługi interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2022-06-24 07:48:56
Publikacja w dniu:
2022-06-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Slawomir_Dzierzanowski
Opublikował:
Slawomir_Dzierzanowski
Dokument z dnia:
2021-08-27 14:12:27
Publikacja w dniu:
2021-08-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-13 08:52:06
Publikacja w dniu:
2021-04-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-13 08:50:36
Publikacja w dniu:
2021-04-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-13 08:50:36
Publikacja w dniu:
2021-04-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-13 08:50:36
Publikacja w dniu:
2021-04-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-13 08:47:40
Publikacja w dniu:
2021-04-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-13 08:47:40
Publikacja w dniu:
2021-04-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-13 08:47:40
Publikacja w dniu:
2021-04-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-13 08:44:41
Publikacja w dniu:
2021-04-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-13 08:43:57
Publikacja w dniu:
2021-04-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-13 08:40:30
Publikacja w dniu:
2021-04-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-13 08:39:04
Publikacja w dniu:
2021-04-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-01 11:14:52
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-01 11:14:10
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-01 11:07:49
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-01 10:55:53
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Szczecin - Prawobrzeże
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-01 10:55:02
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-01 10:46:36
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-04-01 10:42:04
Publikacja w dniu:
2021-04-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-06-16 08:22:17
Publikacja w dniu:
2020-06-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2018-05-10
Publikacja w dniu:
2018-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2017-07-31
Publikacja w dniu:
2017-07-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d