Skargi i wnioski

W Sądzie Rejonowym w przyjmowanie skarg i wniosków, odbywa się stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Zamieszczono poniżej). Po dokonaniu stosownych ustaleń udziela się na nie odpowiedzi lub przekazuje do załatwienia według właściwości, informując jednocześnie zainteresowanego. W niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej nie zamieszczono informacji o stanie przyjmowanych spraw z uwagi na to, iż w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej nie posiadają one statusu informacji publicznej.

Przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesów Sądu 

Zgodnie z §39 ust 1 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2019.1141 ze zm.) oraz art. 22 b i art. 37 b§ 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r – Prawo o ustroju sądów powszechnych (T.j. Dz.U.2020.2072) Prezes oraz Wiceprezesi Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przyjmują osobiście interesantów w każdy wtorek w godz. 10.00 – 12.00.

Skargi i wnioski dotyczące pracy BOI i Czytelni akt zgłasza się bezpośrednio Kierownikowi BOI. Rozpoznawanie skarg następuje w kolejności: Kierownik BOI, Kierownik Oddziału Administracyjnego oraz Prezes Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

 

Skargi i wnioski wnoszone do Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód - w Szczecinie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej można przesyłać na adres administracyjny@szczecin-pz.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-01-21 09:10:10
Publikacja w dniu:
2021-01-21
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d