Kompleksowe utrzymanie czystości i usługi dezynfekcji w budynkach oraz utrzymanie czystości wokół budynków Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, przy ul. J. Korczaka 13,15 w Polic

Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie czystości i usługi dezynfekcji w budynkach oraz utrzymanie czystości wokół budynków Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, przy ul. J. Korczaka 13,15 w Policach oraz Dubois 23 w Szczecinie.


Oznaczenie postępowania:
ZP/8/PN/2020

Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:
14.12.2020r., do godz 11:15

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

 

INFORMACJA Z JAWNEGO OTWARCIA OFERT

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Rejestr zmian dla: Kompleksowe utrzymanie czystości i usługi dezynfekcji w budynkach oraz utrzymanie czystości wokół budynków Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, przy ul. J. Korczaka 13,15 w Polic

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-12-22 17:20:27
Publikacja w dniu:
2020-12-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-12-22 17:19:09
Publikacja w dniu:
2020-12-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-12-22 17:15:42
Publikacja w dniu:
2020-12-22
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-12-14 18:28:04
Publikacja w dniu:
2020-12-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-12-08 12:08:58
Publikacja w dniu:
2020-12-08
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-12-04 17:20:06
Publikacja w dniu:
2020-12-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-12-04 17:19:45
Publikacja w dniu:
2020-12-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-12-04 17:06:58
Publikacja w dniu:
2020-12-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-12-04 17:00:35
Publikacja w dniu:
2020-12-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-12-04 15:25:39
Publikacja w dniu:
2020-12-04
Zmiany:
Podejrzyj