Zarządzenia prezesa

Zarządzenie nr 29/2021 z dnia 15 czerwca 2021 roku zmieniające zarządzenie numer 24 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Zarządzenie nr 21/21 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie ograniczenia pracy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 14/21 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 23 lutego 2021 roku w przedmiocie ustalenia dnia wolnego w zamian za 1 maja i 25 grudnia 2021 roku.

Zarządzenie nr 11/2021 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie wdrożenia w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie standardów obsługi interesanta oraz katalogu usług z kartami usług i ppowiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług.

Aneks nr 2 z dnia 4 stycznia 2021 roku do Zarządzenia nr 4/17 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 9 stycznia 2017 roku w przedmiocie powołania zespołu weryfikującego informacje zamieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Aneks nr 1 z dnia 16 grudnia 2020 roku do Zarządzenia nr 16/19 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 20 września 2019 roku w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej, określenie typów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu  Informacyjnym.

Zarządzenie nr 47/2020 z dnia 27 października 2020 roku zmieniające zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie organizacji przechowywania i ozonowania korespondencji w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Zarządzenie nr 38/2020 z dnia 15 października 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 32/2020 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Aneks nr 1 do Zarządzenia nr 24/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 24/2020 z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Aneks nr 3 z dnia 12 lutego 2020 roku do Zarządzenia nr 13/16 w przedmiocie wprowadzenia w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie bezpieczeństwa i porządku w budynkach sądu.

Aneks do Zarządzenia nr 17/2020 z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie ograniczenia pracy Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Zarządzenie nr 16/2020 z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie pomiaru temperatury w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia i wdrożenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia kuratorów sądowych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie przeniesienia konkursu na stanowisko asystenta sędziego Kd.-1102-7/20

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w w sprawie ograniczenia pracy sądu z powodu pandemii koronowirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 10/2020 z dnia 12 marca 2020 roku w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce oraz w trosce o bezpieczeństwo.

Zarządzenie nr 5/2020 z dnia 12 lutego w sprawie wprowadzenia w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Regulaminu Monitoringu Wizyjnego.

Zarządzenie nr 3/2020 z dnia 6 lutego 2020r w przedmiocie ustalenia dnia wolnego w zamian za 15 sierpnia 2020 roku i 26 grudnia 2020 roku.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16/2019 z dnia 20 września 2019r

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2019 z dnia 20 września 2019r

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 20 września 2019r w sprawie udostępniania danych sądów powszechnych z obszaru apelacji szczecińskiej.

Aneks nr 2 do zarządzenia nr 13/16 z 15 listopada 2016 o bezpieczeństwie i porządku w obiektach Sądu

Aneks nr 1 do zarządzenia nr 13/16 z 15 listopada 2016 o bezpieczeństwie i porządku w obiektach Sądu

Zarządzenie nr 1 z 8 stycznia 2016 w przedmiocie pełnienia dyżurów sędziów (PLIK PDF, 286 KB)

Zarządzenie nr 2 z 3 lutego 2016 o udzielania informacji telefonicznych (PLIK PDF, 689 KB)

Zarządzenia nr 13/16 z 15 listopada 2016 o bezpieczeństwie i porządku w obiektach Sądu (PLIK PDF, 390 KB)

Pełna treść Regulaminu bezpieczeństwa i porządku (PLIK PDF, 199 KB)

Zarządzenie nr 4/17 z dnia 9 stycznia 2017 o powołaniu zespołu weryfikującego informacje zamieszczone na stronie internetowej sądu (PLIK PDF, 251 KB)

Aneks Nr 2 z dnia 13 stycznia 2017 dotyczący czytelni sądowej do zarządzenia nr 17/10 z dnia 13 pażdziernika 2010 (PLIK PDF, 288 KB) 

Zarządzenie nr 2/16 z dnia 03 lutego 2016 roku w przedmicie udzielania telefonicznych informacji o rozpoznawanych sprawach w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Aneks nr 2 do zarządzenia nr 12 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w przedmicie zmiany Regulaminu Biura Obsługi Interesanta

Aneks nr 1 do zarządzenia nr 12 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w przedmicie zmiany Regulaminu Biura Obsługi Interesanta

Zarządzenie nr 12 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w przedmicie Regulaminu Biura Obsługi Interesanta

Zarządzenie nr 3/12 z dnia 17 lutego 2012 roku w przedmicie utworzenia i zasad działania Biura Obsługi Interesantów

Aneks nr 1 do zarządzenia nr 17/10 z dnia 13 października 2010 roku o utworzeniu czytelni akt

Zarządzenie nr 17/10 z dnia 13 października 2010 roku o utworzeniu czytelni akt

Rejestr zmian dla: Zarządzenia prezesa

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-06-15 13:03:44
Publikacja w dniu:
2021-06-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-03-24 14:33:08
Publikacja w dniu:
2021-03-24
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-02-23 11:51:44
Publikacja w dniu:
2021-02-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-02-16 13:16:00
Publikacja w dniu:
2021-02-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-02-16 12:55:27
Publikacja w dniu:
2021-02-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-02-10 15:01:10
Publikacja w dniu:
2021-02-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2021-01-05 14:04:04
Publikacja w dniu:
2021-01-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-12-16 14:51:59
Publikacja w dniu:
2020-12-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-10-27 16:37:26
Publikacja w dniu:
2020-10-27
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-10-15 08:13:14
Publikacja w dniu:
2020-10-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-09-23 09:45:15
Publikacja w dniu:
2020-09-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-05-15
Publikacja w dniu:
2020-05-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-05-14
Publikacja w dniu:
2020-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-05-14
Publikacja w dniu:
2020-05-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-04-30
Publikacja w dniu:
2020-04-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-04-24
Publikacja w dniu:
2020-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-03-23
Publikacja w dniu:
2020-03-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-03-17
Publikacja w dniu:
2020-03-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2020-02-12
Publikacja w dniu:
2020-02-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2020-02-07
Publikacja w dniu:
2020-02-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-11-07
Publikacja w dniu:
2019-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-03-04
Publikacja w dniu:
2019-03-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-02-27
Publikacja w dniu:
2019-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Jan Kopala
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2015-12-23
Publikacja w dniu:
2017-01-17
Opis zmiany:
b/d