DARMOWA POMOC PRAWNA

Przejdź do strony głównej programu: DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJotwiera się w nowym oknie
Od początku 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Gdzie w mieście Szczecin uzyskam bezpłatną pomoc prawną?

Budynek Urzędu Miasta Szczecin

Plac Armii Krajowej 1, Szczecin

Godziny otwarcia:
 • Pokój 56A poniedziałek-piątek; 08:00-20:00 - NPP świadczona przez radców prawnych
 • Pokój 56B poniedziałek-piątek; 08:00-20:00 - NPP świadczona przez adwokatów
 • Pokój 56C poniedziałek-piątek; 16:00-20:00 - NPP świadczona przez adwokatów lub radców prawnych z organizacji pozarządowych
 • Pokój 57 poniedziałek, środa; piątek, 08:00-12:00 - NPP świadczona przez adwokatów lub radców prawnych z organizacji pozarządowych
 • Pokój 57 wtorek, czwartek; 16:00-20:00 - NPP świadczona przez adwokatów lub radców prawnych z organizacji pozarządowych

Budynek Urzędu Miasta Szczecin - Filia na Prawobrzeżu

ul. Rydla 39-40, Szczecin

Godziny otwarcia:
 • Pokój 4 poniedziałek, wtorek, czwartek; 08:00-12:00 - NPP świadczone przez adwokatów lub radców prawnych z organizacji pozarządowych
 • Pokój 4 środa, piątek; 16:00-20:00 - NPP świadczone przez adwokatów lub radców prawnych z organizacji pozarządowych
 • Pokój 5 poniedziałek-piątek; 08:00-12:00 - NPP świadczona przez adwokatów lub radców prawnych z organizacji pozarządowych
 • Pokój 5 poniedziałek-piątek; 12:00-16:00 - NPP świadczona przez radców prawnych
 • Pokój 5 poniedziałek-piątek; 16:00-20:00 - NPP świadczona przez adwokatów

Komu przysługuje darmowa pomoc prawna?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej (kliknij),
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży

Na czym polega?

Pomoc prawna będzie polegała na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczy?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Szczegółowe informacje łącznie z harmonogramem przyjęć w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin

Rejestr zmian dla: DARMOWA POMOC PRAWNA

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-06-19 09:17:15
Publikacja w dniu:
2020-06-19
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Tomasz_Zarczuk
Opublikował:
Tomasz_Zarczuk
Dokument z dnia:
2020-06-19 08:45:28
Publikacja w dniu:
2020-06-19
Zmiany:
Podejrzyj