Zasady przydziału spraw

Zasady przydziału spraw

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości Regulamin urzędowania sądów powszechnych z dnia 23 grudnia 2015 r.

I Wydział Cywilny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-52d  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23.12.2015r ze zm. 

II Wydział Cywilny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-52d  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23.12.2015r ze zm. 

III Wydział Cywilny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-52d  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23.12.2015r ze zm. 

IV Wydział Karny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-52d  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23.12.2015r ze zm. 

V Wydział Karny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-52d  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23.12.2015r ze zm. 

VI Wydział Karny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-52d  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23.12.2015r ze zm. 

VII Wydział Karny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-52d  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23.12.2015r ze zm. 

VIII Wydział Rodzinny

Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-52d  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23.12.2015r ze zm. 

IX Wydział Egzekucyjny


Przydział spraw dla poszczególnych sędziów następuje wg zasad określonych w § 43-52d  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych z dnia 23.12.2015r ze zm. 
Zgodnie § 199. W przypadku wniesienia skargi na czynności komornika w toku postępowania egzekucyjnego obejmującego egzekucję z nieruchomości przewodniczący, niezwłocznie po zarejestrowaniu skargi, przedstawia ją sędziemu rozpoznającemu wcześniej zarejestrowaną sprawę w przedmiocie nadzoru nad egzekucją z nieruchomości.

X Wydział Ksiąg Wieczystych

Przydziału spraw dokonuje przewodniczący wydziału uwzględniając stan referatów poszczególnych referendarzy, a w szczególności w celu zachowania sprawności i szybkości postępowania wyznaczając sprawozdawcę w kolejnych sprawach według ostatnich dwóch cyfr numeru księgi wieczystej .
Jeżeli zaistnieje konieczność pilnego wykonania sprawy , która znajduje się w referacie nieobecnego referendarza sądowego sprawa zostanie przydzielona jego zastępcy bądź innemu referendarzowi najmniej obciążonemu sprawami.

XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach

Przydział spraw jest dokonywany według ostatniej cyfry numeru księgi wieczystej przypisanej do poszczególnych orzeczników. Do referendarza sądowego Przemysława Iwana przypisane są numey 1, 5, 6, 7, 9. Do starszej referendarz sądowej Joanny Maciągowskiej przypisane są numery 0, 2, 3, 4, 8.Jeżeli zaistnieje potrzeba wykonania sprawy, znajdującej się w referacie nieobecnego referendarza sądowego, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przydzielenia jej innemu referendarzowi sądowemu.

Rejestr zmian dla: Zasady przydziału spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2018-02-05
Publikacja w dniu:
2018-02-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-02-03
Publikacja w dniu:
2017-02-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Jan Kopala
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2015-12-23
Publikacja w dniu:
2016-04-26
Opis zmiany:
b/d