Właściwość funkcjonalna

I Wydział Cywilny

Sprawy cywilne, w których nazwiska (nazwy) pierwszego z wymienionych pozwanych,uczestników postępowania albo dłużników zaczynają się na litery od A do J , z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postepowaniu nieprocesowym, w których decydujące - według tego samego kryterium - jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych IX Wydziałowi Egzekucyjnemu.

 

II Wydział Cywilny

Sprawy cywilne, w których nazwiska (nazwy) pierwszego z wymienionych pozwanych,uczestników postępowania albo dłużników zaczynają się na litery od K do P , z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postepowaniu nieprocesowym, w których decydujące - według tego samego kryterium - jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych IX Wydziałowi Egzekucyjnemu.

 

III Wydział Cywilny

Sprawy cywilne, w których nazwiska (nazwy) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postępowania albo dłużników zaczynają się na litery od Q do Ż, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące – według tego samego kryterium – jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych IX Wydziałowi Egzekucyjnemu

 

IV Wydział Karny

Sprawy z zakresu prawa karnego z częsci obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie w granicach ustalonych dla obszaru działania komisariatu Policji Szczecin-Pogodno (z wyłączeniem spraw o wykroczenia, które rozpoznaje Wydział V Karny) oraz sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego sądu

 

V Wydział Karny

Sprawy z zakresu prawa karnego z części obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie w granicach ustalonych dla obszaru działania Komisariatu policji Szczecin nad Odrą oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Szczecin, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu

 

VI Wydział Karny

Sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeżne w Szczecinie, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu

 

VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Policach

Sprawy z zakresu prawa karnego i sprawy wykroczeniowe dla gmin Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu

 

VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sprawy z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże (Komisariat Policji Szczecin-Dąbie) oraz Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód (Komisariat Policji Szczecin-Nad Odrą i Komisariat Policji Szczecin-Pogodno) oraz gmin Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police.

Właściwość miejscowa wydziału ustalana jest na podstawie miejsca przebywania małoletniego oraz miejsca zamieszkania pozwanego i uczestnika.

 

IX Wydział Egzekucyjny

Sprawy z zakresu powództw przeciwegzekucyjnych – pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc) oraz pozew o zwolnienie spod egzekucji (art. 841 kpc) oraz zakresu postępowania egzekucyjnego (sprawy cywilne z zakresu: nadawania klauzul wykonalności na orzeczenia pozasądowe, skarg na czynności komorników, nadzoru nad egzekucją z nieruchomości, egzekucji świadczeń niepieniężnych, wyjawienia majątku, inne wnioski w postępowaniu egzekucyjnym), z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 k.p.c.).

 

X Wydział Ksiąg Wieczystych

Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego dla miasta Szczecina

 

XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach

Do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego dla gmin Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police

 

 


Rejestr zmian dla: Właściwość funkcjonalna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-01-31
Publikacja w dniu:
2017-01-31
Opis zmiany:
Zmiana w menu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Andrzej Poczopko
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2009-10-06
Publikacja w dniu:
2017-01-11
Opis zmiany:
b/d