Podstawa prawna

Obszar działania sądu

W związku z Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych  z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz.Urz.MS z 2012 r. poz. 95).

 Tworzy się następujące wydziały i ustala zakres spraw przekazanych tym wydziałom:

 • I Wydział Cywilny - sprawy cywilne, w których nazwiska (nazwy) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postępowania albo dłużników zaczynają się na litery od A do J, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące - według tego samego kryterium - jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych IX Wydziałowi Egzekucyjnemu, 
 • II Wydział Cywilny - sprawy cywilne, w których nazwiska (nazwy) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postępowania albo dłużników zaczynają się na litery od K do P, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące - według tego samego kryterium - jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych IX Wydziałowi Egzekucyjnemu, 
 • III Wydział Cywilny - sprawy cywilne, w których nazwiska (nazwy) pierwszego z wymienionych pozwanych, uczestników postępowania albo dłużników zaczynają się na litery od Q do Ż, z wyjątkiem spraw spadkowych prowadzonych w postępowaniu nieprocesowym, w których decydujące - według tego samego kryterium - jest oznaczenie spadkodawcy, a także spraw przekazanych IX Wydziałowi Egzekucyjnemu, 
 • IV Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego z części obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie w granicach ustalonych dla obszaru działania Komisariatu Policji Szczecin-Pogodno oraz sprawy o przestępstwa i wykroczenia skarbowe z całego obszaru właściwości tego Sądu, 
 • V Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego z części obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie w granicach ustalonych dla obszaru działania Komisariatu Policji Szczecin nad Odrą oraz sprawy wykroczeniowe z obszaru miasta Szczecin, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu, 
 • VI Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru działania Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu, 
 • VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Policach - sprawy z zakresu prawa karnego i sprawy wykroczeniowe z obszaru gmin Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police, z wyłączeniem spraw przekazanych IV Wydziałowi Karnemu, 
 • VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu, 
 • IX Wydział Egzekucyjny - sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego, z wyłączeniem postępowania egzekucyjnego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (art. 1050-1051 Kodeksu postępowania cywilnego), 
 • X Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru miasta Szczecin, 
 • XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Policach - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru gmin Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Nowe Warpno i Police.

Utworzenie sądów odbyło się na podstawie następujących rozporządzeń:

 

Wyszukiwanie sądu, do którego należy dana ulica w Szczecinie 

 

Obszar działania Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód według prokuratur i komisariatów

 1. Prokuratora Prawobrzeże
  • Komisariat Dąbie
 2. Prokuratura Zachód
  • Komisariat Nad Odrą
  • Komisariat Pogodno
  • Gmina Police
  • Gmina Kołbaskowo
  • Gmina Dobra Szczecińska
  • Gmina Nowe Warpno

Mapy

Obszary działania Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie oraz Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Andrzej Poczopko
Opublikował:
Andrzej Poczopko
Dokument z dnia:
2009-10-06
Publikacja w dniu:
2014-02-06
Opis zmiany:
b/d