Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym Stanisławie Malczewskim (PESEL 49092809636)

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie ogłasza, że w dniu 10 listopada 2016 r. w Szczecinie zmarł Stanisław Malczewski (nr PESEL 49092809636), ostatnio stale zamieszkały i mający miejsce zwykłego pobytu w Szczecinie. W dniu 8 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt II Ns 822/17 wydano postanowienie o sporządzeniu inwentarza po wymienionym spadkodawcy. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym Stanisławie Malczewskim (PESEL 49092809636)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2017-12-27
Publikacja w dniu:
2017-12-27
Opis zmiany:
b/d