Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona obiektów i mienia Sądu Rejonowego Szczecin–Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie pl. Żołnierza Polskiego 16 i w budynku w Policach przy ul. Korczaka 13/15 Termin: 24.08.2015

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona obiektów i mienia Sądu Rejonowego Szczecin–Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie pl. Żołnierza Polskiego 16 i w budynku w Policach przy ul. Korczaka 13/15 Termin: 24.08.2015