Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty w Wydziale Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Zarządzenie K-110-8/18

Dyrektora Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu zewnętrznego na stanowisko Stażysty w Wydziale Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

 

              Ogłaszam w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie konkurs o sygnaturze K-110-8/18 mający na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności i predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku Stażysty w Wydziale Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

              Konkurs składa się z 2  etapów:

  1. etap pierwszy - selekcja wstępna zgłoszeń Kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych;

       2. etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna; sprawdzenie wiedzy merytorycznej Kandydata.

 

Ilość wolnych stanowisk:  1


Termin składania ofert do dnia 2 marca  2018 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki  w placówce pocztowej).

Miejsce składania ofert:

Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie ul. Plac Żołnierza 16 Biuro Podawcze –  (poziom -1) lub Oddział Kadr pok. 202 (II piętro) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (w przypadku przesłania oferty za pośrednictwem operatora pocztowego za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki  w placówce pocztowej).

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i zakwalifikowanych do dalszych etapów konkursu, także termin konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (poziom -1) oraz na stronie internetowej Sądu (http://www.szczecin-pz.sr.gov.pl) w dniu 6 marca 2018 r.

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko stażysty w Wydziale Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2018-02-23
Publikacja w dniu:
2018-02-23
Opis zmiany:
b/d