Oferty pracy

Artykuły

 • Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Oddziale Kadr

  Lista kandydatów zakwalifikowanych  do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Oddziale Kadr 

  1. Sebastian Adamowicz
  2. Marzena Fechner
  3. Jowita Gajdzik
  4. Beata Kucharska
  5. Anna Przybylska
  6. Korina Religa-Sidor
  7. Justyna Szmelc
  8. Aleksandra Tokłowicz

  Konkurs odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. godz. 9.00 w sali  nr 5 na poziomie -1 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Pl. Żołnierza Polskiego nr 16 w Szczecinie.  Na konkurs należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

 • Ponowne ogłoszenie o konkursie na stażyste w Oddziale Kadr - 1 etat

  Poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Stażysty w Oddziale Kadr - 1 etat Miejsce składania ofert: Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Plac Żołnierza 16 Biuro Podawcze (poziom -1) do dnia 29 maja br. lub listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego). 

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o konkursie na stażyste w Oddziale Kadr - 1 etat

  Zgodnie z art. 3b ust 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. 2017.246 j.t) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (dz.U.2014.400j.t) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych |(Dz.U z 2016, poz.1870, t.j. z późń.zm). Dyrektor Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Stażysty w Oddziale Kadr - 1 etat

  Czytajwięcejo:
 • Informacja w sprawie wyników konkursu na stanowisko Stażysty – umowa zastępstwo w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (rozmowa kwalifikacyjna i test praktyczny)

  W związku z powyższym, po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową, do zatrudnienia na stanowisku Stażysty w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie zostały zakwalifikowani Pani Natalia Czaban oraz Pan Michał Fafuła.   Ogłoszenie w formacie pdf

 • Informacja w sprawie zakwalifikowania uczestników do drugiego etapu konkursu na stanowisko Stażysty – umowa zastępstwo w Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie (rozmowa kwalifikacyjna i test praktyczny)

  Informuję, że do drugiego etapu konkursu mającego na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności i predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów do wykonywania obowiązków na stanowisku Stażysty, zakwalifikowały się niżej wymienione osoby. Szczegóły w wersji elektronicznej PDF

 • Oferta dla kandydatów do pracy na stanowisko Stażysty – umowa zastępstwo (2 etaty)

  09-02-2017

  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód W Szczecinie
  poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko
  Stażysty – umowa zastępstwo (2 etaty)

  Do składania ofert zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:
  * posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
  * mają nieposzlakowaną opinię
  * przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane
     z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe
  * nie były karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  * posiadają znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania
    oraz posługiwania się sprzętem komputerowym w stopniu umożliwiającym
    samodzielne sporządzanie dokumentacji w formacie Word
  * posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

  Termin składania ofert do dnia 20 lutego 2017r. (włącznie).

  Czytajwięcejo: