Komunikaty sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym Wiesławie Cepowskim (nr PESEL 51021901458)

  Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym Wiesławie Cepowskim (nr PESEL 51021901458) 

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie dotyczące skreślenia adwokat Pani Magdaleny Matulewicz z listy adwokatów

  Ogłoszenie dotyczące skreślenia adwokat Pani Magdaleny Matulewicz z listy adwokatów Szczecińskiej Izby Adwokackiej wykonujących zawód z dniem 24 maja 2017 roku oraz wyznaczeniu Pani mecenas Anny Hinc (prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Szczecinie, ul. Kurza Stopka 5c) substytutem generalnym dla prowadzenia spraw adwokat Pani Magdaleny Matulewicz 

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłej Janinie Czerwińskiej

  „Postanowieniem z dnia 18 maja  2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny wydał postanowienie o spisie inwentarza Janiny Czerwińskiej, zmarłej w dniu 03 sierpnia 2015 roku w Świnoujściu, ostatnio zamieszkałej przy ul. Koralowej 94/1 Bezrzecze. Na podstawie art. 6381 § 4 k.p.c. poucza się, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko zmarłej Janinie Czerwińskiej mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.” Na zarządzenie Sędziego  z up. kierownika sekretariatu sekretarz sądowy Monika Koza

 • Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłej Janinie Golubińskiej (nr PESEL 27062303166)

  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, I Wydział Cywilny ogłasza, że w dniu 29 kwietnia 2016 roku - w miejscowości Szczecin - zmarła Janina Golubińska (nr PESEL 27062303166), ostatnio stale zamieszkała w Szczecinie, przy ul. Zofii Nałkowskiej 2/12. W tutejszym Sądzie złożono protokół obejmujący wykaz inwentarza po w/w spadkodawcy. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza." Z up. Kierownika Sekretariatu p.o Kierownika sekretariatu Małgorzata Pankiewicz

   

 • Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłej Longinie Halinie Capelik (PESEL: 32041800741)

  „Postanowieniem z dnia 10 marca 2017 r. Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział I Cywilny wydał postanowienie o spisie inwentarza Longiny Haliny Capelik (PESEL: 32041800741), zmarłej w dniu 20 stycznia 2013 roku w Szczecinie, ostatnio zamieszkałej w Szczecinie przy ulicy 26 kwietnia 69/21. Na podstawie art. 6381 § 4 k.p.c. poucza się, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku lub zapisobiercy, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko zmarłej Longinie Halinie Capelik mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, a w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza."
  Na zarządzenie Sędziego z up. kierownika sekretariatu Sekretarz Aneta Siemaszko

 • Ogłoszenie o złożeniu wykazu inwentarza po zmarłym Tomaszu Brodawka (nr PESEL 90090910259)

  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Krzysztofa Brodawki, Anny Brodawki o sporządzenie spisu inwentarza. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, I Wydziale Cywilnym – Elżbieta Małgorzata Waleszczyńska ogłasza, że w dniu 24 marca 2016 r. zmarł Tomasz Brodawka (nr PESEL 90090910259), ostatnio stale zamieszkały i mający miejsce zwykłego pobytu w Policach ul. Zamenhofa 12/4. W tutejszym Sądzie złożono wykaz inwentarza po wymienionym spadkodawcy. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c. mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, jak również mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Na zarządzenie Sędziego z up. kierownika sekretariatu Sekretarz Anna Czaban.

Rejestr zmian dla: Komunikaty sądowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2017-08-18
Publikacja w dniu:
2017-08-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2017-05-17
Publikacja w dniu:
2017-05-17
Opis zmiany:
b/d