Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz wokół budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 oraz kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Sądu w Poli Termin: 08.10.2010

Rejestr zmian dla: Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku oraz wokół budynku Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 oraz kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Sądu w Poli Termin: 08.10.2010