Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie oraz przy ul. J.Korczaka 13,15 w Policach oraz magazynie przy ul. Dubois 23 w Szczecinie

Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie oraz przy ul. J. Korczaka 13,15 w Policach oraz magazynie zewnętrznym przy ul. Dubois 23 w Szczecinie

Oznaczenie postępowania:

ZP/6/PN/2019

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:

29.11.2019r., do godz 11:00

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

INFORMACJA Z JAWNEGO OTWARCIA OFERT

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Rejestr zmian dla: Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach oraz wokół budynków Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie oraz przy ul. J.Korczaka 13,15 w Policach oraz magazynie przy ul. Dubois 23 w Szczecinie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-12-13
Publikacja w dniu:
2019-12-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-11-29
Publikacja w dniu:
2019-11-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-11-26
Publikacja w dniu:
2019-11-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2019-11-21
Publikacja w dniu:
2019-11-21
Opis zmiany:
b/d