Biuro obsługi interesanta

Godziny urzędowania BOI:

 • w poniedziałki w godzinach od 8.30 - 18.00,
 • od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00.
 • Kasy sądu przyjmują w poniedziałki w godzinach 8.30 - 17.00
 • W każdy ostatni dzień roboczy miesiąca kasy czynne są w godzinach 8.30 - 13.00 zgodnie z Zarządzeniem Nr 5 Dyrektora Sądu Rejonowego Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 14 lutego 2014 roku.

Kontakt 

tel. (91) 46 03 773,774,777,778   

tel  (91) 46 03 462 - zamówienie akt 
e-mail: czytelnia@szczecin-pz.sr.gov.pl

tel. (91) 43 22 404 - Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

tel. (91) 43 22 405,406 - Sprawy wieczystoksięgowe X Wydział Ksiąg Wieczystych

tel. (91) 43 22 402 - Zamówienia akt spraw wieczystoksięgowych 
e-mail: czytelniakw@szczecin-pz.sr.gov.pl

W skład Biura Obsługi Interesantów Sądu wchodzą:

 • Stanowiska obsługi wszystkich wydziałów sądu oprócz X Wydziału Ksiąg Wieczystych
 • Stanowiska obsługi X Wydziału Ksiąg Wieczystych wraz z Ekspozyturą Centralnej 
 • Informacji Ksiąg Wieczystych
 • Czytelnia akt
 • Biuro Podawcze
 • Kasy

Zadania Biura Obsługi Interesantów:

 • udzielanie informacji o toku postępowania na podstawie systemu informatycznego Sedzia2, Sawa po uprzednim zweryfikowaniu uprawnienia do uzyskania tego rodzaju informacji.
 • informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z urzędu, rodzajach środków zaskarżenia i terminach do ich wniesienia, o terminach i miejscach rozpraw.
 • udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych,tłumaczy przysięgłych,komorniczych i niektórych instytucji pozasądowych.
 • informowanie o wydziałach w sądzie, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, kierowanie do właściwych sal rozpraw.
 • przyjmowanie wniosków o wydanie odpisu orzeczenia,
 • udostępnianie akt do przeglądania stronom i osobom uprawnionym.
 • Czytelnia akt jest miejscem przeglądania akt dla uprawnionych osób - dla stron    postępowania oraz pełnomocników.
 • Organizację i sposób działania Biura Obsługi Interesantów i czytelni akt określa regulamin (PLIK PDF, 588 KB)


Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych. 

Rejestr zmian dla: Biuro obsługi interesanta

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Ciecierski
Dokument z dnia:
2017-04-24
Publikacja w dniu:
2017-04-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Wytworzył:
Jan Kopala
Opublikował:
Jan Kopala
Dokument z dnia:
2016-02-08
Publikacja w dniu:
2016-02-09
Opis zmiany:
b/d